Fixed top navbar example for Bootstrap

Bilder efter branden tagna av André Nilsson