Fixed top navbar example for Bootstrap

Bilder från Huarödsdagen 2011