Fixed top navbar example for Bootstrap

Loppisförberedelser under lördagen 2012.