Fixed top navbar example for Bootstrap

Bilder från Loppmarknaden 2011